Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP)

Voorheen werkte u in loondienste en ontving u salaris, u werkte op grond van een arbeidsovereenkomst en kreeg elke maand netjes uw salaris gestort. Als ZZP’er veranderd er het een en ander voor u. U zult voor uw eigen inkomsten moeten zorgen, u zult uw opdrachtgevers facturen moeten sturen en u zult een administratie moeten bijhouden. De start, een goede start is het halve werk!

Er zijn enkele criteria waaraan de ZZP’er moet voldoen om als zelfstandigen aangemerkt te worden voor de belastingdienst;

 • U moet meerdere opdrachtgevers per jaar hebben, dit is noodzakelijk als er sprake is van gezagsverhouding, dus het werk wat u doet, kan ook door het personeel van uw opdrachtgever gedaan worden. Indien u een opdrachtgever heeft op jaarbasis dan moet dit een opdracht zijn waarbij geen gezagsverhouding aanwezig is. De opdrachtgever kan niet aangeven hoe de ZZP’er zijn werk moet doen, denk bijvoorbeeld aan een interim manager die het bedrijf reorganiseert, of een ICT Manager die het bedrijf automatiseert, (zolang dit geen ICT bedrijf is)
 • U dient minimaal 1225 uur per jaar te besteden aan uw ZZP onderneming*
 • U dient minimaal 50{d9fb57544e300f2d9daefec95790e8d146fe7232d559c010108b15c4fa3e339b} van uw werkbare uren te besteden aan uw onderneming*
 • U moet een administratie bijhouden

* als u niet voldoet aan deze punten, dan bent u mogelijk wel ondernemer voor de belastingdienst echter u komt niet in aanmerking voor de ondernemersaftrek.

Hieronder sommen wij u nog enkele voordelen op van de ZZP ten opzichte van een loondienstverband

 • Als u aan alle voorwaarden voldoet heeft u recht op zelfstandigen aftrek (€ 7.280 in 2016)
 • U heeft recht op startersaftrek gedurende de eerste drie jaar (€ 2.123 in 2016)
 • U heeft recht op een MKB winstvrijstelling (14{d9fb57544e300f2d9daefec95790e8d146fe7232d559c010108b15c4fa3e339b} in 2016)

Verder kunt u alle beroepsmatige kosten in mindering brengen op uw opbrengsten, u kunt hierbij denken aan;

 • beroepskleding
 • Vakliteratuur
 • Reiskosten
 • Bemiddelingskosten
 • Telefoonkosten

Verzekeringen voor ZZP’ers:

Indien u voorheen in loondienst was dan werd u doorbetaald bij ziekte en vakantie. Bovendien was uw werkgever verantwoordelijk voor de door u uitgevoerde werkzaamheden. Als  ZZP’er bent u zelf verantwoordelijk hiervoor. Dus zult u goed moeten nadenken welke verzekeringen voor u van belang zijn.

Wilt u meer weten of een afspraak maken neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.