Een financiële administratie bestaat uit, de uitgaande en inkomende facturen, de bankafschriften en indien aanwezig een kasboek. Daarnaast kunnen er zaken zijn, zoals kilometerregistratie en urenregistratie die belangrijk zijn om in uw administratie bij te houden. Wij kunnen uw totale administratie verzorgen. De geautomatiseerde verwerking doen wij met King, een zeer goed en modern financieel administratieverwerkingsprogramma.

In overleg met u gaan we bekijken hoe de administratie moet worden opgezet. Hoe gaan we de administratie verwerken en hoe gaan we deze goed beheren? Vanuit een goede administratie kunnen wij allerlei denkbare en gewenste rapportages verzorgen die u nodig heeft voor uw onderneming.

Waar moet u zoal aan denken?

  • de administratie opzetten;
  • de administratie invoeren;
  • de jaarrekening samenstellen;
  • de omzetbelastingaangifte verzorgen;
  • de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;
  • de vennootschapsbelastingaangifte verzorgen;
  • de aanvragen van toeslagen;

De hierboven genoemde werkzaamheden kunnen wij allemaal voor u verzorgen. Daarnaast kunnen wij tussentijdse rapportages verzorgen (voor investeringen, de bank, hypotheekaanvraag etc); cijfers van de jaarrekening herleiden naar toekomstig beleid. Dit allemaal voor een tarief vanaf € 57,50 per uur. Maar wij werken ook met vaste maandelijkse tarieven indien u dit prettig vindt, neemt u hiervoor even contact met ons op. Wilt u meer weten of een afspraak maken neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.