Bent u het niet eens met een aanslag, bijvoorbeeld aangifte inkomstenbelasting, dan kunt u bij de Belastingdienst een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen de gestelde termijn gedaan worden, zoals op de aanslag vermeld wordt. U kunt bijvoorbeeld bezwaar indienen als u het niet eens bent met het vastgestelde verzamelinkomen of de berekende heffingsrente van uw aanslag inkomstenbelasting.

Wilt u een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst? Dan kunt u dit door ons laten verzorgen. Wij zullen met u een vast tarief afspreken voor het indienen van het bezwaarschrift en de vervolgprocedure. Zo heeft u achteraf geen verassing wat betreft de kosten.

Het kan ook zijn dat de aanslag klopt maar dat u niet direct kan betalen door diverse omstandigheden, ook dan kunnen wij u helpen met het aanvragen van een betalingsregeling.

Wilt u meer weten of een afspraak maken neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.